1303304053be4f53ad60d9f8144bd37b
Model: 140-003

AN6 45" Black Female-Female

Thread Size: an6 U.N.F Female

99,00 DKK  Incl. VAT
( 79,20 DKK  Excl. VAT )
Availability: In stock
Model: 140-005

AN10 45" Black Female-Female

Thread To: AN10 U.N.F Female

119,00 DKK  Incl. VAT
( 95,20 DKK  Excl. VAT )
Availability: In stock
Model: 140-004

AN8 45" Black Female-Female

Thread Size: AN 8 U.N.F Female

109,00 DKK  Incl. VAT
( 87,20 DKK  Excl. VAT )
Availability: In stock